Gezocht: Groepsbegeleider M/V (vrijwillig)

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Binnen groepen worden leidinggevenden door de groepsbegeleider en praktijkbegeleider ondersteund in het
ontwikkelen en versterken van hun deskundigheid, om goede activiteiten voor en met jeugdleden te organiseren.

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en
zeilen van de speltak. Maar is ook de waakhond van het vrijwilligersbeleid van de bestuursleden. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en bestuur en de bezetting van de teams,
maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen.

Kortom: het aanspreekpunt binnen het bestuur voor vrijwilligersbeleid van de groep. De
praktijkbegeleider houdt zich bezig met kwaliteit van de teams en de leiding (wat ten goede komt aan het spel). De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de
contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams.