Informatie over zomerkamp 2020

Zoals ondertussen bekend is gemaakt kan het zomerkamp doorgaan! Daar zijn wij als Scoutinggroep De Trekvogels uiteraard ontzettend blij mee en de leiding heeft er zin in om het kamp deze zomer opnieuw te organiseren. Echter is de organisatie dit jaar wel heel anders dan voorgaande jaren. Hieronder staan een aantal punten die voor u als ouder/verzorger van belang zijn en anders zijn dan voorgaande jaren:

Iedereen mag meedoen, tenzij:

 • Je die de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. o je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt.
 • Je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 • Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.
 • Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van je ouders. Overleg eventueel met de huisarts.
 • Je ziek wordt of klachten krijgt tijdens het kamp, dan moet je direct naar huis.

De zomerkampen worden georganiseerd in Kampbubbels:

 • Binnen een Kampbubbel kunnen jongeren buiten samen sport-, spel- en bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen.
 • Bij andere activiteiten zoals kampvuuravonden, eten en slapen (zowel binnen als buiten) wordt door de jongeren 1,5 meter afstand in acht genomen.
 • Jongeren kiezen deze zomer voor maximaal één zomerkamp (één Kampbubbel).

Er is minimaal contact tussen de Kampbubbels en externen:

 • Er worden goede afspraken gemaakt om veilig te reizen: iedereen komt op eigen gelegenheid en met eigen vervoer naar het kamp, tenzij dit niet anders kan (overleg met de leiding).
 • Aankomst en vertrek zijn georganiseerd en ingedeeld in tijdssloten.
 • Geen ouder- of bezoekersdagen.

We houden het zomerkamp veilig:

 • Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het kamp is er persoonlijk contact tussen de
 • Begeleiding en deelnemers: zijn er klachten (geweest) en begrijp je alle afspraken?
 • Ouders / deelnemers worden gewezen op de gezondheidscheck die bij aankomst wordt gedaan.
 • Bij aankomst op het kamp wordt een gezondheidscheck gedaan. De controlevragen het RIVM worden gebruikt.

Zoals u hierboven kunt lezen zijn er nogal wat regels opgesteld. En dan is dit nog niet alles! Samen moeten we er voor zorgen dat we deze regels volgen, zodat we op een ontspannen en plezierige manier de activiteiten kunnen organiseren. Op www.wegaanopzomerkamp.nl is het uitgebreide protocol te lezen.

Namens het groepsbestuur van Scoutinggroep De Trekvogels wensen wij iedereen die meegaat op zomerkamp een fantastische tijd toe!